Úvod

40. Pracovné dni Českej a slovenskej spoločnosti mutagenézy vonkajším prostredím, pri Československej biologickej spoločnosti, sa už tradične zameriavajú na aktuálne problémy v oblasti genetickej toxikológie, nanotoxikológie, molekulárnej a bunkovej biológie, molekulárnej epidemiológie, mutagenézy, karcinogenézy  a prevencie rakoviny. Tak ako po iné roky, neoddeliteľnou súčasťou týchto stretnutí sú príspevky odborných pracovníkov-špecialistov, ktorí sa s nami podelia so skúsenosťami ako sa uplatňujú vedecké poznatky v spoločenskej praxi.

Teší nás stúpajúci záujem začínajúcich mladých vedeckých pracovníkov o toto vedecké podujatie,

ktoré je pre nich vhodnou príležitosťou na získavanie prvých praktických skúseností s prezentáciou vlastných výsledkov a ich diskusiou so skúsenejšími kolegami. Sme radi, že aj v tomto roku, vďaka dotácii poskytnutej Československou biologickou spoločnosťou, môžeme znížiť konferenčný poplatok pre študentov VŠ a doktorandov.

Veríme, že malebné prostredie Malých Karpát a čaro prírody na sklonku jari, prispejú k navodeniu neformálnej priateľskej atmosféry, ktorá podnieti diskusiu odborných problémov, výmenu vzájomných skúseností a podporí nadviazanie nových perspektívnych spoluprác.